SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV TER ŠOLSKIH POTREBŠČIN V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 so pripravili učitelji po strokovnih aktivih.

Seznam je obravnaval Svet staršev na korespondenčni seji in ga tudi potrdil.