PONEDELJEK,

2. skupina – učilnica ZGO

1. ura – SPO: Snovi in spreminjanje njihovih lastnosti

 1. priprava: SPO – Bojana, 25. 5. 2020
 2. DZ Spo: DZ
 3. predstavitev: Spreminjanje snovi
 4. posnetek: Vplivi na spreminjanje snovi
 5. kviz: kviz

2. ura – SLJ: Pekarna Mišmaš

 1. priprava: SLJ – Bojana, 25. 5. 2020
 2. posnetek radijske igre: Pekarna Mišmaš

3. ura – GUM: Pojemo, pojemo

 1. priprava: GUM – Bojana, 25. 5. 2020, povezava do posnetkov je na strani Lilibi- gradivo za učitelje-GUM (ne vem če imaš geslo od Lilibi- jutri bom itak odprla stran na računalniku v razredu)
 2. posnetki pesmic: Pesmice
 3. povezava: Dunajski dečki

1. skupina – učilnica GOS

4. ura – SPO: enako kot v 2. skupini

5. ura – GUM: enako kot v 2. skupini

6. ura – TJA: Oj Bojana. Danes pišemo preverjanje znanja. Jih bom sprintala in jih pustim v učilnici.

 


TOREK

Astrid

1. skupina

1. ura – ŠPO

2. ura – SPO: Nevarne lastnosti snovi

 1. Priprava SPO – Astrid, 26. 5. 2020
 2. Povezava do DZ, str. 92
 3. Filmček Napo – nevarne snovi, lahko si ogledate še kakšnega, če boste imeli čas

2. skupina

3. ura – ITJ

 1. Učbenik, str. 62, nal. 1. Ascolta e indica. Poslušaj in pokaži. Učenci naj bodo pozorni na izgovorjavo.
 2. DZ, str. 27, nal. 1 (pomagajo si lahko z učbenikom, str. 62). Pozorni naj bodo na pravilen zapis.
 3. Danes bomo poslušali pravljico o zeloooo lačni gosenici. Klikni na povezavo: IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO.
 4. Igrica.
 5. Če ostane čas: V zvezek zapiši naslov z rdečo barvo IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO. Nariši in pobarvaj lačno gosenico.

4. ura – SPO: enako kot v 1. skupini

5. ura – DDP: Šopek – zgodba ob slikah

 1. Ponovno poslušate obe zgodbi z naslovom Šopek. V zvezek napišejo zgodbo. Učenci si sami izberejo katero zgodbo bodo napisali. Začetek zgodb je enak, konec drugačen. V petek smo poslušali in se pogovorili, nismo pa utegnili napisati zgodbe.
 2. Povezava do DZ, str. 70, zgoraj sta znaka za zvočnik, s klikom poslušaš posnetka.

SREDA

Kristina

2. skupina

1. ura – ŠPO: Na igrišču se ogrejete, naredite gimnastične vaje v krogu in nato se lahko igrate igrice

 1. Avioni – poplava – potres: Učenci prosto tekajo po prostoru. Na klic: “Avioni!” se uležejo na tla; “Poplava!” splezajo na stopnice; “Potres!” pa stečajo k ograji. Kdo je najhitrejši?
 2. Klip klop: Na klic KLIP morajo učenci roke dvigniti, na klic KLOP pa spustiti. Kdor se zmoti, izpade iz igre. (DAN-NOČ)
 3. Okameneli ptiči: Učenci prosto plešejo na glasbo. Glasbo nenadoma ugasnemo. Učenci obmirujejo, kdor se je zadnji še premikal, izpade iz igre. Glasba ponovno zaigra in učenci se zopet lahko premikajo. To se lahko igrate v razredu.

2. ura – GUM: Pojem, pojem

 1. GUM – Kristina, 27. 5. 2020
 2. Povezava do posnetka opere Papageno-Papagena Duet
 3. Povezavo do pesmic ti odprem jutri na računalniku – stran Lilibi

1. skupina

3. ura – GUM: enako kot v 2. skupini

4. ura – ŠPO: enako kot v 2. skupini

5. ura – DDP: Šopek – zgodba ob slikah

 1. Ponovno poslušate obe zgodbi z naslovom Šopek. V zvezek napišejo zgodbo. Učenci si sami izberejo katero zgodbo bodo napisali. Začetek zgodb je enak, konec drugačen. V petek smo poslušali in se pogovorili, nismo pa utegnili napisati zgodbe.
 2. Povezava do DZ, str. 70, zgoraj sta znaka za zvočnik, s klikom poslušaš posnetka.

 


ČETRTEK

Adina

1. skupina

1.ura – SPO: Zrak in njegove lastnosti

 1. SPO – Adina, 28. 5. 2020
 2. Posnetek Vrteča kača
 3. Posnetek Lastnosti zraka

2.ura – ŠPO: pišete matematično tekmovanje Kenguru, pole dobim jutri. Ti samo razdeliš in oni sami pišejo.

2. skupina

3. ura – SPO: enako kot v 1. skupini

4. ura – ŠPO: pišete matematično tekmovanje Kenguru, pole dobim jutri. Ti samo razdeliš in oni sami pišejo.

5. ura – TJA: LET*S GO: Vehicles (PRIPRAVA)

 1. Prisluhnite zgodbi – KLIK TUKAJ.
 2. Oglejte si PowerPoint predstavitev.
 3. Rešite DELOVNI LIST.
 4. Če ostane čas tapojte in zaplešite – KLIK TUKAJ.

PETEK

Nina

2. skupina

1. ura – ŠPO: Na igrišču se ogrejete, naredite gimnastične vaje v krogu in nato se lahko igrate igrice

 1. Avioni – poplava – potres: Učenci prosto tekajo po prostoru. Na klic: “Avioni!” se uležejo na tla; “Poplava!” splezajo na stopnice; “Potres!” pa stečajo k ograji. Kdo je najhitrejši?
 2. Klip klop: Na klic KLIP morajo učenci roke dvigniti, na klic KLOP pa spustiti. Kdor se zmoti, izpade iz igre. (DAN-NOČ)
 3. Okameneli ptiči: Učenci prosto plešejo na glasbo. Glasbo nenadoma ugasnemo. Učenci obmirujejo, kdor se je zadnji še premikal, izpade iz igre. Glasba ponovno zaigra in učenci se zopet lahko premikajo. To se lahko igrate v razredu.

2., 3.ura – LUM: Vetrnica

 1. LUM – Nina, 28. 5. 2020
 2. Material (papir, buciko in slamico) bom pustila v razredu.

1. skupina

4., 5.  ura – LUM: enako kot v 2. skupini

6. ura – ITJ

 1. IL CIBO: Mi piace, non mi piace. Učenci izrežejo sličice in jih zalepijo na pravo mesto (če jim je hrana všeč, bodo zalepili pod MI PIACE, če pa jim ni pod NON MI PIACE)
 2. Še sami narišejo v ustrezno kolono 2 živili, ki sta jim všeč in 2, ki jim nista.
 3. Pesmica.