13. TEDEN: 8. – 12. 2. 2021

V tem tednu bomo:

  1. utrjevali besedišče o zimi.
  2. utrjevali že obravnavano učno snov (v času dela na daljavo).
  3. pregledali učna lista, ki ju je bilo potrebno rešiti v 12. tednu (delo na daljavo).
  4. Posvetili se bomo tvorjenju povedi z uporabo besedišča o zimi.