V petek, 24. 3. 2023, je na Svetovalnem centru Istre ter v sejni dvorani Pretorske
palače potekal 33. medobčinski otroški parlament na temo »Duševno zdravje otrok in
mladostnikov«. Našo šolo so zastopali trije predstavniki: Lea Lisjak (9. b), Luka
Gichev (9. b) in Jakob Fičur (8.b).
Mladi parlamentarci so aktivno sodelovali v razpravah o duševnem zdravju, vplivih
okolja na duševno zdravje, virih moči, samopodobi ter spremembah za krepitev
duševnega zdravja.
Dogodek se je zaključil ob glasbi dueta naših učencev Zarje Nike Čopi in Tomaža
Žavbija.

Suzana Puconja, mentorica šolskega parlamenta