V četrtek, 2. 2. 2023, smo na naši šoli gostili Društvo za boljši svet. Člani društva so za naše učence izvedli gledališko predstavo »Ni panike, vse se da rešit!«

V gledališki predstavi se na nežen in zabaven način dotikajo pomembnih vprašanj, s katerimi se otroci in mladostniki soočajo v času odraščanja.

Zgodba govori o dveh prijateljih, ki od vrtca, preko osnovne in srednje šole spoznavata pomen prijateljstva in medsebojne pomoči ter se soočata z različnimi problemi: s slabšo samopodobo, učenjem izražanja sebe, zaljubljenostjo, težavami s starši, negativnimi vplivi sovrstnikov, vplivi socialnih omrežij … Zgodba otrokom naslika tudi faze življenja, ki so še pred njimi in jim tako omogoča vpogled v zorni kot odraslih, ki jih obdajajo v življenju (starši, stari starši, sorodniki, učitelji …).

Duševno zdravje in dobro počutje posameznika je pri vsakem človeku zelo pomembno, v času odraščanja pa še toliko bolj. Otrok in mladostnik se na poti odraščanja soočata z veliko izzivi, ki jih je čas epidemije še povečal.

                                                                                             Nataša Lovrečič Dujmovič,

                                                                                             pomočnica ravnatelja in ŠSD