Letos je evropska komisija dala pobudo, da 27. marca obeležimo dan evropskih
avtorjev. Namen tega dneva je ozavestiti mlade o pomenu bralne kulture in kako
lahko branje prispeva k njihovemu celostnemu razvoju. Tako smo se na povabilo
ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko in ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja
Felda odzvali tudi mi in pripravili različne dejavnosti povezane z branjem.
Učenci so na temo branja ustvarjali po razredih. Zapisali in narisali so svoje misli o
branju in najboljših knjigah. Učenci zadnje triade so brali sodobno poezijo. Nekateri
starejši učenci iz 8. in 9. razreda so brali prvošolcem in drugošolcem. Na obisk smo
povabili tudi članici Društva upokojencev Šmarje. To sta bili naši nekdanji učiteljici
Sonja Cergol in Jana Borišek, ki sta brali učencem 4. razreda. Petošolci so pri pouku
slovenščine ustvarili svojo prvo knjigo, ki so jo predstavili učencem 4. razreda.
Pogovarjali so se o razlogih za branje in jih tudi zapisali. Učenci 2. in 3. razreda so
izvedli skupno delavnico, kjer so skupaj brali in dokončali začeto zgodbico, ki so jo
tudi predstavili sošolcem. Med učence smo povabili pesnika in pisatelja Vanjo Pegana. Z mlajšimi učenci je
spregovoril o začetkih svoje pisateljske poti in jim predstavil svojo zgodbico o Toninu,
starejšim učencem pa je govoril o poeziji, japonski pesniški obliki haiku in besednem
ustvarjanju. Nekaj svojih haikujev jim je tudi prebral.
Njegov odziv je dodan spodaj.
Z veseljem sem sprejel vabilo OŠ Šmarje pri Kopru. Da bi obeležili današnji dan, so
me povabili medse. Najprej sem spregovoril o svojih knjigah za otroke učencem od
prvega do četrtega razreda. Prebral sem jim zgodbico o Toninu, nakar smo
spregovorili o drugačnosti, o sprejemanju in o ljubezni do knjig.
Kasneje sem govoril o poeziji, haikujih in  besednem ustvarjanju učencem od petega
do devetega razreda. OŠ Šmarje je s svojimi učenci in učitelji odlična gostiteljica, a največja nagrada zame
je bila velika pozornost učencev med mojim nastopom, čeprav sta bili skupini zelo
veliki. Res je zelo lepo, ko začutiš, da sta zanimanje in končni aplavz iskrena.
Več o izvedbi zelo zanimivega dneva, posvečenega branju, pa si oglejte v galeriji.