Dobrodošli na spletni strani vrtca Šmarje!

Vašega otroka ste zaupali v naše varstvo, zato vas vabimo, da si ogledate našo spletno mesto, kjer bomo še dodatno predstavili delo v našem vrtcu.

Vrtec drevoVzgojna prizadevanja vseh nas zaposlenih so usmerjena v zagotavljanje pogojev za celosten in uravnotežen razvoj otrok s poudarkom na otrokovi osebnosti, njegovih sposobnostih in zmožnostih, na  oblikovanju pozitivne samopodobe, zadovoljevanju  potreb po ljubezni, varnosti, uspehu, samostojnosti in želji po pridobivanju novih znanj ob pomoči in spodbudi odraslih.

Prizadevamo si, da je otrokom pri nas lepo, da držimo korak s časom in da jim zagotavljamo aktivno otroštvo, ki bo pogoj za oblikovanje odgovorne in ustvarjalne osebnosti. To bomo dosegli le skupaj z vami, spoštovani starši, z medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem.

Simon Dražič, ravnatelj