Ravnatelj: Simon Dražič
Tajnica: Elfi Jerman
   
Telefon:  
vrtec 05 656 92 97
tajništvo 05 656 92 90
ravnatelj 05 656 92 91
knjižnica 05 656 92 95
svetovalna služba 05 656 92 94
Fax: 05 656 92 92
E-mail: vrtec@ossmarje.si
e-mail vodje vrtca: vrtec@ossmarje.si
GSM vrtec 1 065-554-205
GSM vrtec 2 065-554-206