V koledar moramo vnesti naslednje dogodke (v oklepaju je zapisana odgovorna oseba za vnos):

 • prazniki, dnevi v katerih koristimo doprinose in dopusti (pomočnik ravnatelja)
 • dnevi dejavnosti in ekskurzije (koordinator)
 • govorilne ure (pomočnik ravnatelja)
 • roditeljski sestanki
  • skupni (šolska svetovalna delavka)
  • ostali (razredniki)
 • svet šole in svet staršev (predsednica sveta šole)
 • prireditve in proslave (koordinator)
 • šola v naravi in tečaji plavanja (koordinator)
 • tekmovanja (vodja tekmovanja)
 • konference (pomočnik ravnatelja)
 • skupna strokovna izobraževanja oz. ekskurzije (organizator)
 • roki za oddajo potrdil za napredovanja (pomočnik ravnatelja)