Spoštovani starši in dragi učenci.
Pomlad je tu, narava se prebuja, sončni žarki nas opozarjajo na nov začetek. To je
čas, ko pustimo ves obremenjujoč tovor v preživeli zimi in spustimo v naša življenja
svežino in upanje.
Ob tem času prenovitve smo se na šoli odločili za organizacijo zbiralne akcije starega
papirja (časopisi, revije, reklame, pisarniški papir, zvezki), ki bo potekala v prvem
tednu aprila (3.–5. 4. 2023). Zato vas vabimo, da ob pomladanskem čiščenju vaših
domov, pisarn, delavnic, pripravljen stari papir ne odvržete v prvi smetnjak, ampak ga
prinesete k nam. K akciji ste vabljeni vsi: otroci, starši, sorodniki in sosedje.
Podrobnejše informacije so predstavljene v zgibanki, o časovnem terminu in lokaciji
boste še obveščeni.
Denar, zbran s to akcijo, bo namenjen različnim dejavnostim šolskega sklada za
potrebe učencev šole. Oddelek z največ zbranim papirjem bo svoj delež namenil za
pomoč zapuščenim živalim in preživel sobotni dan v Obalnem zavetišču Koper.

»Pomagajmo tudi tistim, ki nimajo glasu.«