V letošnjem šolskem letu 2020/2021 se obetajo novosti na področju dodeljevanja statusov perspektivnega oz. vrhunskega športnika.

Na podlagi pojasnil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo namreč v šolskem letu 2020/2021 edino merilo za pridobitev statusa perspektivnega športnika vpis v javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, zato vas, v izogib zapletom, pozivamo, da že sedaj preverite, ali je vaš otrok vpisan v evidenco. Če otrok ni vpisan, se obrnite na njegovo športno društvo in jih pozovite, da uredijo vpis v evidenco OKS.

Z vzpostavitvijo javne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov mora uradna oseba, ki vodi postopek o podelitvi statusa, v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku po uradni dolžnosti priskrbeti podatke o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe. To pa pomeni, da staršem k vlogi ni potrebno predložiti posebnih dokazil.