Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 in 25/17 – ZVaj, 172/21 – ZOFVI-M) je upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Šmarje pri Kopru (ustanovljen 30. 9. 2008) sprejel pravila delovanja šolskega sklada (šolskega in vrtčevskega sklada), dne 24. 12. 2021.