Tudi v letošnjem šolskem letu 2020/2021 so bili učenci prve in druge triade Osnovne šole Šmarje pri Kopru vključeni v mednarodni projekt »Pozdrav ptic miru«. Vodilo projekta je bilo »Sodeluj in spremeni«. Osrednja tema in ideja miru – »Odločimo se, da bomo skupnost harmonije in zdravega razuma« – sta se uresničevali tekom celotnega šolskega leta. 

Glavni namen projekta je bil ozaveščanje učencev o pomenu in doseganju miru. Ostali cilji projekta, ki smo jim sledili, so bili: razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga, razvijanje državljanskih kompetenc, aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja ter spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja. Učenci so se učili tehnik strpnega pogovarjanja, sodelovanja in medsebojnega povezovanja.

Učenci so obeležili Mednarodni dan miru v skupni misli o miru in prijateljstvu. Izdelali so plakat miru, ki je bil izobešen na prireditvi v Celju v soboto, 19. septembra 2020.

Izdelali so knjigo o miru v italijanščini, ki je vsebovala prevod besede »MIR« v različnih jezikih, poslanico miru, namenjeno vsem državljanom Republike Slovenije, ter zapise o miru in papirnate ptice s pomembnimi sporočili, kot so: prijateljstvo, družina, objem, pomoč, ljubezen, spoštovanje, razumevane itd. Četrtošolci so napisali tudi poezijo o miru. Poezija o miru 4. A razreda je prejela 1. nagrado na literarnem natečaju v italijanskem jeziku.

Naši učenci si želijo, da bi vsi skupaj postopoma spreminjali svet z dobrimi dejanji in z mirom. Pravijo, da MIR ni le beseda, temveč predstavlja cel slovar. S projekti, kot je »Pozdrav ptic miru«, razvijamo in krepimo čustveno in socialno področje naših otrok.

Koordinatorica in mentorica projekta na šoli:

Anja Segulin