V šolskem letu 2022/2023 se bo na šoli ponovno izvajal projekt »Pozdrav ptic miru«, ki sodi med UNESCO projekte. Namen projekta je ozaveščanje učencev o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov. Vodilo projekta je »SODELUJ IN SPREMENI«. Sledili bomo ciljem, kot so: razvijanje socialni veščin, v skladu z ogrodjem EU kompetenc, za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga, izboljšati kulturo komunikacije in dialoga, razvijanje državljanskih kompetenc, aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja in spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

Osrednja ideja miru – »SKRB ZA MIR IN SVOBODO – TEMELJ SOŽITJA VSEH GENERACIJ«  – se bo uresničevala skozi celotno šolsko leto. Z letošnjimi aktivnostmi se bomo odzivali na stanje nizke kulture komuniciranja v družbi ter pojava negativnih in nestrpnih razmišljanj, zato bomo sledili cilju izboljšati kulturo komunikacije in dialoga. Dejavnosti se bodo izvajale pri pouku italijanskega jezika, v sklopu interesnih dejavnosti in na razredni uri.

Učence bomo spodbujali k razmišljanju o miru. Tvorili bodo lastne zamisli o doseganju miru, med seboj se bodo pogovarjali strpno, sodelovali in se povezovali. Izdelali bodo tudi plakat miru, ki bo izobešen na osrednji prireditvi v Celju, in sicer v soboto, 17. septembra 2022.

Koordinatorica projekta: Anja Segulin