OŠ Šmarje pri Kopru

Šmarje 1

6274 Šmarje

 logotip3

Ravnatelj: Edi Glavina

Tajnica: Elfi Jerman


Telefonske številke:

ravnatelj: 05 656-92-91

tajništvo: 05 656-92-90 in GSM: 065-554-201


Prehrana: 065-554-201

Razredna stopnja: 065-554-202

Knjižnica: 05 656-92-95

Svetovalna služba: 05 656 9294

Računovodstvo: 05 656 9293

Kuhinja: 065-554-203

Vrtec:  065-554-205 in 065-554-206 in 05 656 9297

Internet: http://www.ossmarje.si/

Elektronska pošta: sola@ossmarje.si

USTANOVITELJ šole je Mestna občina Koper.