cid:image001.png@01D71016.AD4BA620

Pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada na Osnovni šoli Šmarje pri Kopru – vrtec poteka projekt »Prva zaposlitev  na področju vzgoje in izobraževanja A – PVZ 2021«. Projekt traja od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev pomočnikov vzgojiteljev začetnikov za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Vključitev v ta projekt nam je omogočila zaposlitev vzgojiteljice predšolskih otrok  – pomočnice vzgojiteljice začetnice Nine Bergant.  

V okviru zaposlitve usposabljanja po predvidenem načrtu:

  • pridobiva  delovne izkušnje in sodeluje pri skupnih nalogah vrtca in pripravi na vzgojno delo v okviru letnega delovnega načrta;
  • sodeluje z vzgojiteljico pri organiziranju vzgojno-izobraževalnega procesa v skupini;
  • vodi ustrezno dokumentacijo, lastno evalvacijo svojega napredka in razvoja na področju vzgoje in izobraževanja med opravljanjem projekta.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.