SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV TER ŠOLSKIH POTREBŠČIN V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2021/2022 so pripravili učitelji po strokovnih aktivih.

Seznam je obravnaval Svet staršev na korespondenčni seji in ga tudi potrdil.