Izobraževalni center Eksena

Tema letošnjega projekta je: »LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE«

Na naši šoli se je število sodelujočih učencev v tretjem letu sodelovanja v nepridobitnem človekoljubnem projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, ki je organiziran v okviru Izobraževalnega centra Eksena, povečalo. Letos je sodelovalo kar 242 učencev s 13 mentoricami.

V tednu mednarodnega dneva strpnosti (16. novembra) smo mentorice z otroki izvedle izobraževalne-ustvarjalne delavnice na temo: »LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE«.

Z učenci smo se najprej pogovarjali o strpnosti, nestrpnosti, empatiji, podobnosti, enakosti in različnosti. Brali smo različna literarna dela in se skozi pripravljeno literaturo poglabljali v odnose glavnih likov in v naše odnose do drugih ter odnose drugih do nas. Naučili smo se tudi pesem »Gradim prijateljstvo«. Sledilo je ustvarjanje likovnih in pisnih izdelkov.

Naš glavni cilj je bil, da med otroki spodbujamo prijateljstvo, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje in posledično tudi medsebojno sodelovanje.

Deklaracija o načelih strpnosti poudarja zaskrbljenost zaradi naraščanja dejanj nestrpnosti, agresije, izključevanja in ustrahovanja, zato si na naši šoli toliko bolj prizadevamo k strpnemu ravnanju, pogovarjanju in sodelovanju. Zavedamo se, da je strpnost treba gojiti in si je za dosego le-te potrebno prizadevati. Ravno zaradi tega smo ob zaključku delavnic sklenili, da si bomo vsakodnevno prizadevali vlagati v lepše medvrstniške odnose. Morda nam vedno tega ne bo uspelo doseči v celoti, a je že vsak trud in napredek, ki temelji na strpnosti, korak naprej. Načrtujemo, da se bomo v projekt vključevali tudi v prihodnosti, saj želimo še naprej usmerjati in razvijati v učencih sistem vrednot. 

Zapisala: Diana Dražič