V letošnjem šolskem letu smo se učenci in učiteljice prve triade naše šole vključili v človekoljuben projekt v okviru IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA EKSENA. Projekt z naslovom »MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2020« je potekal v mesecu novembru, saj je 16. november namenjen mednarodnemu dnevu strpnosti.  S sodelovanjem v projektu smo želele učiteljice med učenci poglobiti védenje o pomenu strpnosti in seveda izpostaviti problematiko nestrpnosti. Želele smo, da bi učenci prepoznali nestrpnost, njeno delovanje in posledice, ki jih povzroča, da bi znali graditi družbo, v kateri so pomembni topli odnosi, ljubezen, strpnost, razumevanje, sožitje in mir. Pomembno je torej, da se tudi otroci zavedajo pomena strpnih medsebojnih odnosov, da sprejemajo raznolikosti med nami in seveda vsakega posameznika tudi spoštujejo.

Letošnja tema projekta je bila: »Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TEBOJ«. Učiteljice smo z učenci v okviru pouka na daljavo izvedle izobraževalno – ustvarjalne delavnice, kjer smo se pogovarjali, prebirali pravljice in likovno ter pisno ustvarjali na temo strpnosti in nestrpnosti.

Otroke smo želele spodbuditi k temu, da bi v vsakem posamezniku prepoznali nekaj lepega, drugačnega, in da bi to tudi ubesedili. Naj že danes prijateljski pogledi, prijazne besede in strpni odnosi med nami gradijo ljubezen za lepši in boljši svet.

Za ogled videoposnetka z izdelki učencev ob MEDNARODNEM DNEVU STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO klikni na POVEZAVO.

Koordinatorica na šoli: Diana Dražič