Šolsko svetovalno službo vodi  mag. Nataša Lovrečič Dujmovič, pedagoginja in profesorica italijanščine. Svetovalna delavka je na razpolago učencem in učiteljem vsak delovnik od 8. do 12. ure, staršem pa po predhodnem dogovoru oziroma v času rednih govorilnih ur med 16. in 18. uro. Na osnovi zakonskih predpisov pomaga pri reševanju perečih problemov v zvezi s šolanjem in odraščanjem naših učencev. Skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole deluje timsko in/ali individualno.

 

Poleg realizacije delovnih nalog, ki so za svetovalno službo predvidene in opredeljene v uradnih predpisih, skuša vsem potrebnim poiskati ustrezno obliko pomoči. V ta namen se povezuje tudi z različnimi zunanjimi institucijami. Vse aktivnosti izvaja izključno s soglasjem staršev in učiteljev, saj je le tako lahko učinkovita pri reševanju težav učencev, oblikovanju njihove pozitivne samopodobe ter doseganju šolske uspešnosti.

Pogovori so lažji in učinkovitejši, če imajo vsi sodelujoči čas, zato se zanje predhodno dogovorite na telefonski številki 05/656 92 94 (natasa.lovrecic-dujmovic@ossmarje.si).

Nataša Lovrečič Dujmovič, natasa.lovrecic-dujmovic@ossmarje.si

Telefonska številka: 05/656 92 94