Šolsko leto 2020/2021

1 Angleška bralna značka Ena Bissachi
2 Angleška bralna značka Adina Deučman
3 Angleške urice Adina Deučman
4 Angleško bralno tekmovanje Bookworms Patricija Štefančič Počkaj
5 Biokemijski krožek Kristina Pust Badovinac
6 Bralna značka S knjigo v svet Dorjana Stančič
7 Bralna značka S knjigo v svet Andrejka Lokatelj
8 Bralna značka S knjigo v svet Diana Dražič
9 Bralna značka S knjigo v svet Tamara Benčič
10 Bralna značka S knjigo v svet Jana Jurič
11 Bralna značka S knjigo v svet Nataša Bodlaj
12 Bralna značka S knjigo v svet Astrid Bržan
13 Epi letture – Italijanska bralna značka Anja Segulin
14 Il magico mondo delle favole Anja Segulin
15 Insieme si può – Skupaj zmoremo Anja Segulin
16 Knjižničarski krožek Nada Prah
17 Kulturna dediščina v naš vsakdan (ustvarjalno dramski krožek) Dorjana Stančič, Lucija Dončič
18 Likovni krožek Matjaž Borovničar
19 Naravoslovni krožek Zdenka Marčič
20 Oljka, ali te poznam – priprave na tekmovanje Jana Jurič
21 Plesni krožek – Šmarjetice Andrejka Lokatelj
22 Podmladek Rdečega križa Nataša Bodlaj
23 Popotna torba – geografski krožek Urška Ivanović
24 Priprave na Glasbeno olimpijado Suzana Čopi Stanišić
25 Priprave na športna tekmovanja Sonja Rak
26 Priprave na tekmovanja iz fizike Monika Bažec Kukulin
27 Priprave na tekmovanje iz geografije Rok Jerman/Adina Deučman
28 Priprave na tekmovanje iz znanja angleščine Patricija Štefančič Počkaj
29 Priprave na tekmovanje iz znanja angleščine Patricija Štefančič Počkaj
30 Priprave na tekmovanje iz znanja italijanščine Gordana Crnarić
31 Priprave na tekmovanje iz znanja zgodovine Gordana Crnarić
32 Prometno-kolesarski krožek Ena Bissachi
33 Slovenske urice Astrid Bržan
34 Spet ta italijanščina! – dopolnilni pouk italijanščine Gordana Crnarić
35 Topolino di biblioteca – Bralno tekmovanje iz italijanskega jezika Anja Segulin
36 Turistično – zgodovinski klub Adina Deučman in Gordana Crnarić
37 Umetniška grafika Matjaž Borovničar
38 Umetniška keramika Matjaž Borovničar
39 Ustvarjalne urice Karmen Sabadin
40 Visitando Trieste Gordana Crnarić/Anja Segulin
41 Intenzivne vaje za POTUJOČO MUZIKO in ZBOROVSKI BUM (MPZ) Suzana Čopi Stanišić
42 Angleška bralna značka Patricija Štefančič Počkaj
43 Bralna značka S knjigo v svet Karmen Sabadin
44 Bralna značka S knjigo v svet Irena Kavrečič
45 Bralna značka S knjigo v svet Mateja Puc
46 Foto video audio krožek Edi Glavina
47 Gledališko-dramski krožek Nataša Bodlaj
48 Kuharski krožek Nataša Bodlaj, Tamara Benčič
49 Literarno-novinarski krožek Irena Kavrečič
50 Matematične urice Ingrid Škerjanc
51 Planinski krožek – Lahkih nog naokrog Andrejka Lokatelj, Nataša Bodlaj
52 Pravljične urice Mateja Puc
53 Ustvarjalne urice Tamara Benčič
54 Glasbene urice Tilen Božič
55 Mladinski pevski zbor Tilen Božič
56 Nastopi zborov OPZ in MPZ Tilen Božič
57 Otroški pevski zbor Tilen Božič
58 Atletika Radmila Vukmirovič
59 HIP HOP Artur Steffe
60 Košarka Denis Nusdorfer
61 Nogomet Vlado Badžim
62 Nogomet za dekleta Petra Pasar
63 Odbojka Karmen Gec
64 Rokomet Uroš Rapotec
65 Twirling Anita Ketiš