Šolsko leto 2020/2021

URA IMEOPISOPOMBE
12.40-13.30
13.30-14.20
SPROSTITVENA DEJAVNOSTSprostitev preko raznih iger, ki si jih izbirajo samiPo potrebi se igre predlaga ali določi.
14.20 – 15.10SAMOSTOJNO
UČENJE
Opravljanje šolskih obveznosti (pisanje domače naloge).Domačih nalog ne popravljamo, za pravilnost skrbijo starši.
15.10 – 16.00
16.00 – 16.25
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE
ČASA
Likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, delo z računalnikom, vodene igre,…
16.25 – 17.10VARSTVO
VOZAČEV
Priprava na odhod domov