boys-286245_640

Šola se je razvijala skupaj s krajem. Pouk se je začel že leta 1945 v baraki. Leta 1948 so domačini  z udarniškim delom zgradili pritlično šolo. 1963 so zgradbo dvignili za nadstropje, leta 1983  pa so s samoprispevkom dogradili šolo in vrtec ob starem objektu. Šolsko poslopje, ki je bilo predano kolektivu z uradno otvoritvijo šole in VVO 17. 12. 1983, je zgrajeno v središču  vasi Šmarje, ki je obenem tudi center krajevne skupnosti.

Sčasoma se je stari objekt začel posedati in pokati. Tako smo ga  leta 2003 porušili in na novo postavili sodobno zgradbo. OŠ Šmarje pri Kopru ima tako 3.601,33 m2 površine (šola 2.840,60 m2 in VVO 760,73 m2).

Število otrok neprestano narašča. Do sedaj smo prilagajali prostore prostorski stiski. Pred nami je nova dograditev šole, saj nam primanjkuje učilnic, sodobna telovadnica in v vrtcu igralnice. Skupni prostori so ravno tako prilagojeni za populacijo do 220 otrok. Smo že presegli število 300 otrok in v ne tako daljni bodočnosti bomo dosegli število 360 otrok. Širitev ali dograditev šole in vrtca je nujna za nemoteno izvajanje pouka, ki bo lahko enakovreden  drugim šolam in vrtcem v Sloveniji.

Življenje in delo na šoli se je spreminjalo glede na družbeni razvoj in odnos do šolstva, ki je vplival na materialni položaj šol. Družba je za svoj razvoj pridobivala strokovnjake, ki so prišli iz teh šol.

school-class-401519_640

Kot del šolskega sistema je tudi naša šola napredovala v skladu s smernicami, ki so in veljajo za osnovne šole in vrtce. Okrepili smo se strokovno, do neke mere tudi materialno in na področju uporabe didaktičnih sredstev. Naši učitelji so sledili novostim na področju vzgoje in izobraževanja in oplemenitili pouk s izkustvenim učenjem, sodobnimi oblikami poučevanja ter z vključevanjem učencev v proces v skladu z njihovimi sposobnostmi. V svoje delo smo vključili računalnike, in tako je postal pouk še bolj nazoren, saj so učenci aktivni in lahko napredujejo in delajo nekoliko bolj prijazno v ritmu svojega dojemanja.

Vse spremembe so pogojene tudi z izobraževanjem zaposlenih in pripravljenostjo kolektiva, da sprejema spremembe, ki jih zahteva sodobnost. Marsikatere izzive smo zmogli, vendar je pred nami še veliko negotovosti in sprememb, za katere verjamem, da jih bomo zmogli.

Vizija naše šole združuje znanost s človečnostjo. Usmerjeni smo k ciljem in vrednotam, in sicer v skupno strpno sožitje, da je šola varna, vesela, prijazna, brez nasilja, kjer spoštujemo delo in znanje, razvijamo raziskovalni in akcijski duh. Med udeleženci poteka kvalitetna komunikacija, ki temelji na spoštovanju sebe in drugih, predvsem otrok. Šola je delovno usmerjena v pridobivanje znanja, delovnih navad in vrednot in obenem tudi svobodna ter ustvarjalna, ki predvsem temelji na razvoju odgovornega posameznika.