TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA

board-64269_640

Tekmovanje za 9. razred v organizaciji Zavoda za šolstvo Slovenije

Šolska raven: 12. 11. 2020 ob 13.00 uri.

Območna raven: 20. 1. 2021 ob 14.00 uri.

Državna raven: 16. 3. 2021 ob 14.00 uri.

Literarna predloga za regijsko in državno raven je:

John Green: Turtles All The Way Down.

Učenci se na tekmovanjih potegujejo za bronasto, srebrno in zlato priznanje.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tekmovanje iz znanja angleškega jezika za 8. r. v organizaciji društva učiteljev angleščine IATEFL

Šolska raven: 19. 10. 2020 ob 13. uri

Državna raven: 23. 11. 2020 ob 14. uri

Naloge na šolski ravni bodo vsebinsko vezane na temo »Slovenian tales, myths and legends – When we lose our myths we lose our place in the universe.« (Madeleine L’Engle), za državno raven pa je izbrana tema »Tales, myths and legends – All those old myths and legends and fairy tales didn’t just appear out of nowhere for no good reason, you know. (H. M. Forester).

Šolska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabe jezika in pisnega sporočanja. Državno tekmovanje pa preverja poznavanje besedišča, ustaljenih besednih zvez, poznavanje kulture, ki je zajeto v nalogi bralnega razumevanja ter kreativno pisanje. Pri slednjem je bistvenega pomena tudi tekmovalčeva kreativnost, inovativnost in razumevanje dane situacije/ zgodbe/ naloge.

Učenci se na tekmovanju potegujejo za bronasto, srebrno in zlato priznanje.


TEKMOVANJA IZ ZNANJA ITALIJANSKEGA JEZIKA

italy-1357054_640

Tekmovanje iz znanja italijanskega jezika za 9. razred:

  • šolsko tekmovanje
  • se bo odvijalo predvidoma februarja 2019,
  • državno tekmovanje bo potekalo marca 2019,
  • priprave na tekmovanje bodo potekale po dogovoru.

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

light-465350_640

v šolskem letu 2019/2020 poteka pod naslovom

JAZ, TI, MI, VSI – Le pogumno, le za mano …

Šolsko tekmovanje za 1. VIO bo 2. 4. 2020.

Tekmovanje za 2. in 3. VIO bo izvedeno v torek, 12. 11. 2019.

Območno: 9. 1. 2020

Državno: 7. 3. 2020

Več na spletni strani: https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-slovenscine-za-cankarjevo-priznanje


TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE IZ BIOLOGIJE

 Namenjeno je učencem 8. in 9. razreda

Naslov tekmovanja: GLIVE

Šolsko tekmovanje, 21. oktobra 2020 ob 13. uri.  Traja eno šolsko uro in bo potekalo v učilnici naravoslovja.

Več na spletna strani PRIRODOSLOVNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE


ZA PREGLOVO PRIZNANJE IZ ZNANJA KEMIJE

Tekmovanje za Preglovo priznanje iz kemije poteka v organizaciji ZOTKS. Namenjeno je učencem 8. in 9. razreda.

Šolsko tekmovanje za bronasto priznanje bo na šoli potekalo 20. 1. 2020 ob 13.15 uri.

Državno tekmovanje iz kemije bo za uvrščene učence iz naše regije potekalo v soboto, 4. 4. 2020, ob 9.30 na OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige. Na državnem tekmovanju se učenci potegujejo za srebrna in zlata Preglova priznanja.


TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA

Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 9. razreda.

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2020 / 2021 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje 18. marec 2021 ob 13.00
Državno tekmovanje sobota, 17. april 2021 ob 9.00

Več informacij na strani: https://www.dmfa.si/tekmovanja/MaOS/Razpis.aspx


TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE 

Tekmovanje je namenjeno učencem od 6. do 9. razreda.

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2020 / 2021 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje sreda, 2. december 2020 ob 14.00
Državno tekmovanje sobota, 30. januar 2021 ob 9.00

Več informacij na strani: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/RM/Razpis.aspx


TEKMOVANJE IZ LOGIKE

Tekmovanje je namenjeno učencem od 6. do 9. razreda.Tekmovanja bodo v šolskem letu 2020 / 2021 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko izbirno tekmovanje četrtek, 24. september 2020
Državno tekmovanje sobota, 17. oktober 2020 (OŠ Lucija)

Več informacij najdete tukaj: https://www.zotks.si/logika/razpis


TEKMOVANJE BOBER

Tekmovanje je namenjeno učencem, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Ker ne zahteva posebnega predznanja, se ga lahko udeležijo vsi učenci, tudi tisti, ki v svojem izobraževanju še niso imeli predmetov s področja računalništva.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh.

Šolsko tekmovanje bo potekalo drugi teden v novembru (16. do 20. novembra 2020). Na njem bodo sodelovali učenci od šestega razreda naprej.