ZIMSKA ŠOLA V NARAVI  za 5. razred

ZAKONSKA IZHODIŠČA

Program osnovnošolskega izobraževanja v skladu z Zakonom o osnovni šoli obsega obvezni in razširjeni program. Med slednjega zakon šteje šolo v naravi, zato je organizacija le-te za šolo obvezna. Udeležba otrok je tako kot pri drugih oblikah razširjenega programa prostovoljna. Šola mora  za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, v tem času organizirati primerljiv program.

NAMEN ŠOLE V NARAVI:

 • Spoznavanje z zimskimi športi;
 • Socializacija: druženje, komuniciranje, spoznavanje novih ljudi, prilagajanje;
 • Preživljanje aktivnega načina prostega časa v naravi;
 • Krepitev srčno-žilnega sistema;
 • Spoznavanje pravilnega športnega prehranjevanja;
 • Pomen hidracije za organizem oz. pitje vode pri aktivnosti.

CILJI

 • Pravilna tehnika smučanja;
 • Pravila obnašanja v naravi;
 • Znanje o potrebni opremi za ukvarjanje s tovrstnimi športi;
 • Poglabljanje stika z naravo; spoznavanje domovine; spoznavanje s prostočasnimi dejavnostmi v naravi, ki bogatijo človeka – zdravo, koristno, kulturno preživljanje prostega časa;
 • Socializacija – pozitivni družbeni stiki (pozitivno vraščanje v skupino vrstnikov ob skupnem bivanju – drugačni stiki kot v šoli in pri rednem pouku);
 • Razvoj samozavesti, oblikovanja pozitivne samopodobe in celostno oblikovanje osebnosti (nekateri učenci so pri aktivnostih v šoli v naravi lažje izkažejo in potrjujejo), osamosvajanje;
 • Vzgojni smotri: red – pospravljanje sob, navajanje na higieno, kulturno vedenje in jedi in nasploh, obzirnost do drugih, čut za odgovornost;
 • Pridobiti oz. izboljšati smučarsko znanje in osvojiti pravila vedenja na smučišču. To je smučarska športna šola v naravi in ne zimovanje – počitnice.

ŠOLA V NARAVI  za 8. razred

»Teambuilding’« – gre za krepitev občutka pripadnosti skupini in utrjevanju vezi med člani skupine, v našem primeru razreda, kar je smiselno izvesti v začetku šolskega leta.

Dejavnost v obliki »tabora« bo organizirana samo za osme razrede in se bo odvijala v organizaciji podjetja »DOTIK POKLJUKE« iz Zgornjih Gorij. Potekala bo med 19. in 22. oktobrom 2022.

Podjetje Dotik Pokljuke si s teambuilding programi prizadeva doseči izboljšanje medsebojnih odnosov, pri tem pa želijo posamezniku pomagati tudi pri njegovi osebnostni rasti. Teambuilding program udeležencem omogoča seznanjanje z vzroki konfliktov in reševanjem konfliktnih situacij, spoznavanje pomena komunikacije (verbalne in neverbalne), aktivno izražanje svojega mnenja, sklepov in argumentov v skupini, sprejemanje odgovornosti za lastne odločitve, spoznavanje prednosti sodelovanja, nato pa bodo dogajanje tudi evalvirali. Pred taborom sestavijo jedilnik in načrtujejo porabo materiala (seznam in količina živil, higienski pripomočki …), na taboru pa sami skrbijo tudi za kuhinjo (pripravljajo vse obroke, pospravljajo). Na taboru udeleženci kreirajo medsebojni dogovor, postavijo pravila, ob morebitnih kršitvah dogovorov pa skupaj najdejo primerno rešitev. Razdelijo si dela in naloge za čas tabora, vodijo osebni dnevnik in vrednotijo posamezne dele programa.

Program je sestavljen iz aktivnosti v smislu povezovanja skupine, globljega medsebojnega spoznavanja njenih članov (socializacijske igre), razvijanja občutka odgovornosti zase in ostale člane skupine (sodelovanje pri pripravi hrane in pomivanju posode, skrb za red in čistočo koče, dežurstvo) in športnih (lokostrelstvo, orientacijski pohod) vsebin, pa tudi iz sprostitvenih dejavnosti in sproščenega druženja (večer ob tabornem ognju, igre, skeči).

Nekatere aktivnosti so povezane z vremenom, zato se program lahko spremeni.

ŠOLA V NARAVI  za 9. razred

Devetošolci se bodo med 28. 11. in 30. 11. 2022 udeležili tridnevne šole v naravi v CŠOD Peca. Več o programu bo objavljeno naknadno