ZIMSKA ŠOLA V NARAVI  za 5. razred

Petošolci bodo pet dnevno zimsko šolo v naravi preživeli v Forni di Sopra. Od 19. do 23. decembra bodo, pod strokovnim vodstvom učiteljev smučanja iz Smučarske šole Capris, smučali in izvajali razne aktivnosti na snegu. 


ŠOLA V NARAVI  za 8. razred

»Teambuilding’« – gre za krepitev občutka pripadnosti skupini in utrjevanju vezi med člani skupine, v našem primeru razreda, kar je smiselno izvesti v začetku šolskega leta.

Dejavnost v obliki »tabora« bo organizirana samo za osme razrede in se bo odvijala v organizaciji podjetja »DOTIK POKLJUKE« iz Zgornjih Gorij. Potekala bo med 19. in 22. oktobrom 2022.

Podjetje Dotik Pokljuke si s teambuilding programi prizadeva doseči izboljšanje medsebojnih odnosov, pri tem pa želijo posamezniku pomagati tudi pri njegovi osebnostni rasti. Teambuilding program udeležencem omogoča seznanjanje z vzroki konfliktov in reševanjem konfliktnih situacij, spoznavanje pomena komunikacije (verbalne in neverbalne), aktivno izražanje svojega mnenja, sklepov in argumentov v skupini, sprejemanje odgovornosti za lastne odločitve, spoznavanje prednosti sodelovanja, nato pa bodo dogajanje tudi evalvirali. Pred taborom sestavijo jedilnik in načrtujejo porabo materiala (seznam in količina živil, higienski pripomočki …), na taboru pa sami skrbijo tudi za kuhinjo (pripravljajo vse obroke, pospravljajo). Na taboru udeleženci kreirajo medsebojni dogovor, postavijo pravila, ob morebitnih kršitvah dogovorov pa skupaj najdejo primerno rešitev. Razdelijo si dela in naloge za čas tabora, vodijo osebni dnevnik in vrednotijo posamezne dele programa.

Program je sestavljen iz aktivnosti v smislu povezovanja skupine, globljega medsebojnega spoznavanja njenih članov (socializacijske igre), razvijanja občutka odgovornosti zase in ostale člane skupine (sodelovanje pri pripravi hrane in pomivanju posode, skrb za red in čistočo koče, dežurstvo) in športnih (lokostrelstvo, orientacijski pohod) vsebin, pa tudi iz sprostitvenih dejavnosti in sproščenega druženja (večer ob tabornem ognju, igre, skeči).

Nekatere aktivnosti so povezane z vremenom, zato se program lahko spremeni.

ŠOLA V NARAVI  za 9. razred

Devetošolci se bodo med 28. in 30. 11. 2022 udeležili tridnevne šole v naravi v Mežici na
Koroškem. Program šole v naravi bo zajemal naravoslovne in športne vsebine, zato bomo v
CŠOD Peca realizirali dva naravoslovna in en športni dan.
Skozi različne dejavnosti bodo učenci spoznavali, doživljali in raziskovali mešani gozd v okolici
doma. Gozd bodo doživljali z vsemi čutili, ugotavljali dokaze za kroženja v naravi, spoznali
osnovne drevesne vrste in iskali dokaze za prisotnost gozdnih živali. Spoznali bodo izjemen
pomen gozda za človeka. V delavnicah »Ni nam vseeno za naš planet« bodo učenci
spoznavali in raziskovali posledice človekovega delovanja v okolici. S tem bodo krepili
zavedanje, kako pomembno je varovati naravo in okolje, ki nas obdaja. Spoznali bodo, na
kakšne načine tudi sami prispevajo k onesnaževanju okolja, katere naravne vire porabljajo in
s katerimi spremembami svojih navad bi lahko svoj vpliv na okolje zmanjšali.
Tridnevna šola v naravi bo obogatena z obilo športnih aktivnosti. Ena od dejavnosti bo
nordijska hoja, ki je najbolj celovita oblika hoje, pri kateri udeleženci uporabljajo posebej
oblikovane palice. Učenci bodo spoznali pravilno tehniko hoje, izpopolnjevali tehniko skozi
igro in opravili pohod.
Športno plezanje je v Sloveniji vse bolj razvito in priljubljeno, predvsem zaradi uspehov naših
plezalk in plezalcev. Otroci bodo spoznali zgodovino in zvrsti plezanja, se naučili pravilnega
osnovnega položaja in gibov za napredovanje. Plezanje bo popestreno z različnimi igrami in
dejavnostmi na steni, s katerimi izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti.
V okviru lokostrelske delavnice se bodo seznanili z različnimi vrstami lokov, puščicami in
drugo lokostrelsko opremo, varnostjo na streliščih in se preizkusili v streljanju z lokom z
različnih razdalj v FITA tarčo in/ali predmete.
Zabaven bo tudi lov na zaklade »Pecakečing«. To je igra, ki z uporabo kombinacije
orientacijskih tehničnih pripomočkov zemljevida, kompasa, predvsem pa navigacijske
naprave, vodi udeležence do zanimivih ugank, preizkušenj in skritih predmetov (skriti
zaklad). Je nepozabna pustolovščina timskega reševanja atraktivnih orientacijskih nalog.
Učenci se bodo preizkusili tudi na motorični poti Peca, ki je manj zahtevna različica
pustolovskih parkov z dvema težavnostnima stopnjama ali progama v skupni dolžini nekaj
manj kot 150 metrov. Pot vključuje skupno 19 vadbenih elementov na višinah od enega do
sedem metrov. Spoznali in preizkusili bodo varovalni plezalni komplet ter sistem
kontinuiranega varovanja gibanja brez možnosti predčasnega izpenjanja. Obisk motorične
poti zagotavlja pestrost in igrivost udeležencev v premagovanju drugačnih gibalnih izzivov,
pri čemer ne bodo na preizkušnji le posameznikova moč, ravnotežje in vzdržljivost, temveč
tudi čustvena stabilnost, ustvarjalnost in iznajdljivost.