V sklopu projekta SKUM so se četrtošolci seznanili z oblikami uprizoritvene umetnosti. Učenci so najprej spoznali proces nastajanja gledališke predstave in pod drobnogled vzeli gledališke poklice. Na pobudo otrok so učenci 4. a izdelali svoje lutke in se tako dotaknili lutkovnega gledališča. Skozi dramatizacijo Frana Puntarja so četrtošolci v skupinah primerjali značilnosti radijske igre in klasičnega gledališča. Sami so izbrali prizor, ki so ga nato na različne načine odigrali. V nadaljevanju so se učenci pozabavali z improvizacijo. Najbolj pa smo se razveselili obiska umetnikov uličnega gledališča Ane Monro, ki so nas obiskali dne, 20. 5. 2021.  Umetniki so najprej učencem razložili, kakšna je razlika med klasičnim in uličnim gledališčem. Skozi različne igre so otroke sprostili in jih pripravili k sodelovanju. Učenci so naključno povedane besede povezali v teme, se po interesih povezali v skupine in se dogovorili, kako bodo temo uprizorili. Učenci so najprej nastopili pred svojimi sošolci. Po vsakem nastopu je sledila evalvacija, katere cilj je bil izboljšava igre. Skupine so nato nastopile na vaškem trgu pred učenci iz sosednjega razreda. Prav vse skupine so se odlično odrezale in bile zadovoljne s svojimi dramatizacijami. Dan z umetniki je bil prijetna izkušnja in bo učencem ostal v lepem spominu. Hvala umetnikom Gledališča Ane Monro, ki so svoje znanje podelili z nami.