hello friend

POZDRAVLJENE DRAGE MOJE SODELAVKE!

UPAM, DA VAM BODO PRIPRAVE V POMOČ PRI DELU DO KONCA ŠOLSKEGA LETA.

Saj veste kajne, da lahko kaj  naredite tudi po svoje. Sama sem vam priprave napisala za v pomoč, tema naj ostane taka kot je, da sledimo učnemu načrtu, če pa imate pri vsebinah kakšno svojo idejo, jo mirne vesti lahko uporabite. Tudi realizacijo lahko same dopišete.

V SLOGI JE MOČ.

Bitmoji Image

Za orientacijo vam prilagam tedensko pripravo. 

TEDENSKO PRIPRAVO NAJDETE TUKAJ –  Klikni na:

 TEDENSKA PRIPRAVA – 39. TEDEN – ŠOLA JE ZOPET ODPRLA SVOJA VRATA 

SLOVENŠČINA:

 1. ura: UVODNA URA
  1. Navodila: Klikni na POGOVOR-OB-PONOVNEM-ODPRTJU-ŠOLE. Priprava te bo vodila skozi učno uro. Vsebine prilagajaj razpoložljivemu času. Oddaje Infodrom izbiraj po dogovoru z učenci (katere si oni želijo pogledati  (ni potrebno vse pogledati).
 2. ura: PRAVLJICA PRAVLJIČNO DREVO, B/112, 113
  1. Navodila: Klikni na: PRAVLJIČNO DREVO. Priprava te bo vodila skozi učno uro.
  2. Klikni na: BESEDILO – PRAVLJIČNO DREVO –večkrat glasno preberite zgodbo. Na vrsto naj pride čim več otrok.
  3. Klikni na: Berilo, stran 112, 113 – oglejte si odlomek na omenjeni strani. Ponovite, kaj to pomeni odlomek.
 3. ura: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA D, DZO 2/108, 109
  1. Navodila: Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA VELIKE PISANE ČRKE D
  2. Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA MALE PISANE ČRKE d
  3. Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA PISANE ČRKE D PO LILIBI
  4. Predstavitev učiteljičinega zapisa na tablo
  5. Reševanje delovnega lista – MALA IN VELIKA PISANA ČRKA D. Delovne liste prilepijo v zvezek.
  6. Se bojim, da bo ostalo premalo časa za rešiti naloge v DZO 2/108, 109. Če kdo uspe, pa naj se kar loti danih nalog.
 4. ura: PREPIS S PISANIMI ČRKAMI DO ČRKE D
  1. Navodila: Učencem razdeliš delovni list, s pomočjo katerega utrjujejo zapis obravnavanih črk, vključno s črko D. Klikni na: Prepis-s-pisanimi-črkami-D
 5. ura: SIMON V LUTKOVNI DELAVNICI, U/75, DZ 4/15
  1. Navodila: Klikni na SIMON V LUTKOVNI DELAVNICI
  2. Tukaj najdeš Učbenik, stran 75
  3. Rešite še DZ 4, stran 15
 6. ura: LUTKE, U/76, DZ 4/16, 17
  1. Navodila: Klikni na LUTKE. Priprava te bo vodila po današnji uri slovenščine. 
  2. Klikni na U, stran 76
  3. Klikni na DZ, stran 16, 17
  4. KDOR ŽELI LAHKO REŠI ŠE DL – LUTKE. Naloge so diferencirane. 
 7. ura: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA G, DZO 2/110, 111
  1. Navodila: Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA VELIKE PISANE ČRKE G
  2. Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA MALE PISANE ČRKE g
  3. Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA PISANE ČRKE G PO LILIBI
  4. Predstavitev učiteljičinega zapisa na tablo
  5. Reševanje delovnega lista –MALA IN VELIKA PISANA ČRKA G. Delovne liste prilepijo v zvezek.
  6. Reševanje nalog v DZO 2/110, 111. SAMO ČRKO G!!

MATEMATIKA:

 1. ura:  SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 DZ 3/94
  1. Navodila: Z učenci se najprej pogovorimo in jih povprašamo, kako je potekalo delo na daljavo, ali so imeli kje težave in kaj jim je šlo dobro.
  2. Priprava: UP – MAT – SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE + DE = DE)
  3. Ponovno si ogledamo PPT predstavitev:Seštevanje do 100 DE + DE 
  4. Nato rešimo naloge v DZ 3, str. 94.
  5. Na koncu lahko rešimo še nekaj besedilnih nalog – glej pripravo.
 2. ura: ČRTIČNI PRIKAZ, DZ 3/98, 99
  1. Navodila: glej pripravo, klik UP – MAT – ČRTIČNI PRIKAZ – DZ 3 str. 98, 99 (primere na tablo lahko izpustiš in rešiš kar DZ:
  2. DZ 3/98, 99
  3. DL – MAT – ČRTIČNI PRIKAZ – tarča
  4. Lahko ponovimo seštevanje: DL – MAT – SEŠTEVAM DO 100 (DE+DE)
 3. ura: ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – D = DE) U/77, DZ 3/104, 105
  1. Navodila: Novo učno snov lahko pričnemo z VIDEOM ODŠTEVANJE DE – D
  2. Nadaljujemo s primeri na tablo – glej učno pripravo: UP – MAT – ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – D = DE)
  3. PPT: Odštevanje do 100 DE – D – Diana
  4. PPT: Odštevanje do 100 DE – D – Mateja
  5. Klikni na Učbenik, str. 77
  6. Rešujejo račune DZ 3, str. 104
  7. Rešujejo besedilne naloge DZ 3, str. 105
 4. ura: ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – DE = DE), U/78, DZ 3/106
  1. Navodila: Klik na VIDEO ODŠTEVANJE DE – DE
  2. Priprava: UP – MAT – ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – DE = DE)
  3. Učbenik, str. 78
  4. DZ 3, str. 106

SPOZNAVANJE OKOLJA:

 1. ura: GIBANJE – PONOVIM, DZ 4/14, 22, 23, 26, 27
  1. Navodila: GIBANJE – PONOVIM
  2. Ker učenci niso imeli doma četrtega dela DZ, rešite v šoli dane strani.
  3. Klikni na: DZ 4, stran 14 – rešeno
  4. DZ 4, stran 22 23 – rešeno
  5. DZ 4, stran 26, 27 – rešeno
  6. Če ostane čas, si lahko pogledate PPT o gibanju (otroci so si ga lahko ogledali že med delom na daljavo) nismo utegnili pogledati
 2. ura: LASTNOSTI SNOVI, DZ 4/33
  1. Navodila: Klikni na predstavitev SNOVI, ki te bo vodila po učni uri.
  2. Klikni na DZ 4, stran 33
 3. ura: MEŠAM IN LOČUJEM  (MEŠAM SNOVI), U/76, DZ 4/34
  1. Navodila: OPOMBA!! Učitelj prinese od doma snovi za mešanje tekočin (cedevito, olje, kakav, sladkor, zemljo, milo)
  2. Klikni na MEŠANJE TEKOČIN – PPT in s pomočjo le tega razloži današnjo snov.
  3. Klikni na DZ 4, stran 34 in reši stran
  4. Klikni na U, stran 76

GLASBENA UMETNOST:

 1. ura: ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT – nastop študentke – rešeno
  1. Navodila: Klikni na Pesem – ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT (PONOVIMO – NASTOP ŠTUDENTKE). Priprava te bo vodila skozi učno uro. Uro je pripravila študentka Manca. 
 2. ura: POSLUŠANJE: PODEŽELSKI VRTOVI
  1. Navodila: Klikni na Poslušanje – PODEŽELSKI VRTOVI in te bo priprava vodila skozi uro glasbe. Ker ne smemo igrati na male instrumentke, izkoristi za glasbila lasne instrumente (roke, noge,…)
  2. klikni na: POSLUŠANJE MELODIJE Podeželski vrtovi.  OPOMBA – Skladbo najdeš pod temo ŽIVIM ZDRAVO. Lahko jo večkrat poslušate. 
  3. Lahko tudi ilustrirate ob poslušanju melodije.

ŠPORT:

Učne priprave za ŠPO vsebujejo aktivnosti, ki so izvedljive v tem času (razdalja med učenci), seveda lahko izvedete tudi kaj drugega in aktivnosti prilagodite prostoru, v katerem boste uro športa (učilnica ali igrišče).

 1. ura: GIBANJE NA ENAKOMEREN RITEM
  1. UP – ŠPO – GIBANJE NA ENAKOMEREN RITEM
 2. ura: IGRE HITRE ODZIVNOSTI
  1. UP – ŠPO – IGRE HITRE ODZIVNOSTI
 3. ura: VAJE ZA RAVNOTEŽJE
  1. UP – ŠPO – VAJE ZA RAVNOT

:


LIKOVNA UMETNOST:

 1. ura: PRAVLJIČNO DREVO – ilustracija pravljice
 2. ura: PRAVLJIČNO DREVO – ilustracija pravljice
  1. V začetku ure jih spomniš na pravljico Pravljično drevo, ki smo jo v tem tednu že prebrali. Ponovno jim jo prebereš in jih spodbudiš, naj si pravljično drevo predstavljajo. Pravljico najdeš tukaj: LEOPOLD SUHODOLČAN – PRAVLJIČNO DREVO – ne jim pokazati ilustracije – pokažeš čisto na koncu druge ure (glej pripravo):
  2. UP – LUM – ILUSTRACIJA PRAVLJICE – PRAVLJIČNO DREVO

ITALIJANŠČINA:

 1. ura: GLI ANIMALI
  1. Učni list GLI ANIMALI učenci prilepijo v zvezek, nato pa še klikni na povezavo in poslušaj.
  2. Come si dice in italiano?: pes, mačka, konj, …
  3. GIBAJ SE KOT ŽIVAL: Vola come l’uccello. (Leti kot ptica.) / Salta come il coniglio. (Skači kot zajec.) / Muoviti come l’orso. Premikaj se kot medved. / Vola come la farfalla. (Leti kot metulj) itd.
 2. ura: GLI ANIMALI – JANA (1. skupina)
  1. Učni list GLI ANIMALI (segui le strade): Vsako pot/cesto naj učenci pobarvajo z drugo barvo. Živali naj poimenujejo na glas.
  2. Razne igrice z živalmi (poimenuj, pantomima, …) – po želji.

ANGLEŠČINA:

 1. ura:
  1. Navodila:: Ponovimo snov “TOYS” s klikom TUKAJ.
 2. ura:
  1. Navodila: Ponovimo snov FOOD s klikom TUKAJ.