sun basking

TEDENSKO PRIPRAVO NA PREDZADNJI TEDEN NAJDETE TUKAJ:

                        43. teden – BLIŽA SE KONEC LETA

                               OPOMBA – PRIPRAVE SO PRILAGOJENE ZARADI KONČNE REALIZACIJE. 

_____________________________________________________________________________________________________________

SLOVENŠČINA:

 1. ura: Poslušanje, gledanje: SPOZNAVALA SVA DOMOVINO (Bela krajina)
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – SLJ – SPOZNAVALA SVA DOMOVINO – Bela krajina
  2. Pesem – BELA KRAJINA
  3. BELA KRAJINA IZ ZRAKA
 2. ura: TVORJENJE POVEDI OB SLIKI – DZO 2/114
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – SLJ – TVORJENJE POVEDI OB SLIKI DZO-114
  2. Klikni na ZAPOREDJE SLIČIC- zgodbe (učenci si izberejo eno izmed sličic in jo samostojno opišejo)
 3. ura: LJUDJE PO SVETU  U/79–84, DZ 4/72–74
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – SLJ – LJUDJE PO SVETU
  2. Klikni na PPT PREDSTAVITEV
  3. Klikni na RAZLIČNI SMO SI
 4. ura: LJUDJE PO SVETU  U/79–84, DZ 4/72–74
  1. Navodila: Nadaljevanje snovi prejšnje ure.
  2. Klikni na: LJUDJE SMO SI RAZLIČNI – DL
 5. ura: Pesem: MAJA PRINCESKA B/48, 49
  1. Navodilo: Sledi učni pripravi UP- SLO – MAJA PRINCESKA
 6. ura: Spoznali smo – U SPO/86, U SLJ/86; DZ 4/91, 92
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – SLJ – SPOZNALI SMO – poletje
 7. ura: Spoznali smo – U SPO/86, U SLJ/86; DZ 4/91, 92
  1. Navodila: Nadaljevanje snovi prejšnje ure.

MATEMATIKA:

 1. ura: SEŠTEVAM DO 100 S PREHODOM – U/94, DZ 4/30, 31 – 3. naloga
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – MAT – SEŠTEVAM DO 100 S PREHODOM – DZ 4-30, 31
 2. ura: SEŠTEVAM DO 100 S PREHODOM DZ 4/31 – 4. naloga, 36
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – MAT – SEŠTEVAM DO 100 S PREHODOM – DZ 4-31, 36
  2. Klikni na DL – SEŠTEVANJE S PREHODOM Z ENICO
  3. Klikni na SEŠTEVANJE DO 100 S PREHODOM Z ENICO – DL
 3. ura: ODŠTEVAM DO 100 S PREHODOM U/95
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – MAT – ODŠTEVAM DO 100 SPREHODOM – U 95
 4. ura: ODŠTEVAM DO 100 S PREHODOM; DZ 4/40, 41
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – MAT – ODŠTEVAM DO 100 S PREHODOM – DZ 4- 40, 41
  2. Klikni na DL- ODŠTEVAMO DO 100 S PREHODOM
 5. ura: ODŠTEVAM DO 100 S PREHODOM; DZ 4/43, 44
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – MAT – ODŠTEVAM DO 100 S PREHODOM – DZ 4-43, 44
 6. ura: RAČUNAM DO 100 S PREHODOM; DZ 4/51, 52
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – MAT – RAČUNAM DO 100 S PREHODOM – DZ 4-51, 52
  2. Klikni na DL – SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DE+-E S PREHODOM

SPOZNAVANJE OKOLJA:

 1. ura: POKRAJINE PO SVETU  U/84, DZ 4/81
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – SPO – POKRAJINE PO SVETU
  2. Klikni na U, stran 84
  3. Klikni na DZ 4, STRAN 81
 2. ura: NA POČITNICE – U/85, DZ 4/90
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – SPO – NA POČITNICE
 3. ura: POLETNA PREMETENKA
  1. Navodila: Klikni na POLETNA PREMETANKA
  2. Klikni na POLETNA ABECEDA

GLASBENA UMETNOST:

 1. ura: GLASBENA TOMBOLA
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – GUM – GLASBENA TOMBOLA
 2. ura: KAKO DOBRO POZNAM LETOŠNJE PESMI?
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – GUM – KAKO DOBRO POZNAM LETOŠNJE PESMI

ŠPORT:

 1. ura: IGRE NA PROSTEM
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – ŠPO – IGRE NA PROSTEM
 2. ura: ŠTAFETNE IGRE NA PROSTEM
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – ŠPO – ŠTAFETNE IGRE NA PROSTEM
 3. ura: IGRE Z BALONOM
  1. Navodila: Sledi učni pripravi UP – ŠPO – IGRE Z BALONOM

ITALIJANŠČINA:

 1. ura:
  1. Buongiorno (canzone)
  2. Video Barche e vento: učenci si pogledajo posnetek.
  3. S pomočjo posnetka in učnega lista usvojijo besedišče v povezavi s poletjem. Barche e vento.
 2. ura:
  1. Utrjevanje učne snovi
  2. Glotodidaktične igre
  3. Ogled filma/risanke v italijanščini

ANGLEŠČINA:

 1. ura:
  1. Navodila:
 2. ura:
  1. Navodila:

_________________________________________________________________________________________________________________________

 Bitmoji Image