Izobraževanje na domu

– Prijava k izpitu za učenca, ki se izobražuje na domu

– Razpored predmetnih izpitov za učence, ki se izobražujejo na domu

Učenci opravljajo preverjanje znanja pred izpitno komisijo, ki oceni njihovo znanje iz predpisanih predmetov.

Iz objektivnih razlogov se lahko datumi in ure predmetnih izpitov izjemoma spremenijo. O tem vas bo razrednik pravočasno obvestil.

Prijavnico je potrebno oddati v tajništvu šole ali skenirano na elektronski naslov sola@ossmarje.si 3 dni pred izpitom.