Vpis otrok za dnevni in poldnevni program poteka

od 1. 2. do 1. 3. 2022.

Na razpolago smo vam vsak dan, od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, ter v ponedeljek 14. 2. 2022  od 14. do 17. ure.

Vlogo za sprejem otrok v vrtec dobite na sedežu vrtca, na spletnih straneh vrtca, Mestne občine Koper.

Starše, ki so oddali vlogo za šolsko leto 2021/22 in njihovi otroci še niso bili sprejeti, opozarjamo, da morajo ponovno vložiti vlogo za novo šolsko leto.

Starši, ki so že oddali vlogo za šolsko leto 2022/2023, je ne vlagajo ponovno.

»DOBRA VZGOJA JE NAJBOLJŠA DEDIŠČINA ZA ŽIVLJENJE!«

Več si lahko preberete na https://ossmarje.splet.arnes.si/vrtec/vpis-in-sprejem-v-vrtec/