Šolsko leto 2022/2023

Namen karierne orientacije je učence spodbujati k razmišljanju o svoji nadaljnji poklicni poti. V ta namen vodimo z učenci pogovore o poklicih, skupaj iščemo informacije o srednjih šolah ter kako se znajti pri iskanju različnih informacij v zvezi s srednjimi šolami, poleg tega pa jih seznanjamo z različnimi poklici ter skupaj razmišljamo o tem, kaj bi radi počeli v prihodnosti. Poudarek dajemo tudi seznanjanju učencev z vrstami srednjih šol, programi, ki jih izvajajo, vpisnimi pogoji in možnostmi nadaljnjega izobraževanja.

Preden se učenec odloči za nadaljnjo poklicno pot, je velikega pomena, da spozna samega sebe v smislu kateri so njegovi interesi, sposobnosti, osebnostne lastnosti in navsezadnje tudi njegova močna področja. Na ta način bo pri svojem nadaljnjem šolanju uspešen, pri opravljanju svojega poklica pa srečen in zadovoljen.

Pri karierni orientaciji in pri izbiri srednje šole lahko učencu pomagajo:

  1. STARŠI (otroka najbolje poznajo in se njegovi prvi svetovalci);
  2. ŠOLA (karierna orientacija, informiranje, predstavitve, skupinski in individualni razgovori…);
  3. ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE (poklicno svetovanje);
  4. KS (Karierno središče).

Pomembno je, da končno izbiro prepustimo otroku samemu, mi ga lahko pri odločitvah samo usmerjamo in mu nudimo podporo.


POVEZAVE DO KORISTNIH INFORMACIJ

To so različna področja, ki nudijo še dodatne informacije o srednjih šolah ipd. Pod vsakim področjem so dodane povezave, ki so vir informacij oz. nudijo pomoč otrokom in tudi staršem pri iskanju odgovorov na vprašanja o karierni orientaciji in vsebinah, ki se nanjo navezujejo.


PREDSTAVITVE SREDNJIH ŠOL, DNEVI ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DNEVI

– »Obešali« bomo informacije o srednjih šolah, vabila na dneve odprtih vrat ter informativne dneve.

Vabilo na dan odprtih vrat GEPŠ

Vabilo STŠ Koper

Vabilo na dan odprtih oken in vrat Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Dan odprtih vrat ŠC Nova Gorica

PREDSTAVITVENI PORTAL SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOL


VPIS V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

  • Rokovnik vpisa v srednjo šolo za šolsko leto 2023/2024

  • Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2023/2024
  • Obrazci za vpis v srednjo šolo
  • Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednjo šolo

Učenci lahko na spodnji povezavi spremljalo kakšno je dnevno stanje prijav in vpisa v različneprograme nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij ter stanje prostih mest.


INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH 

https://www.srips-rs.si/stipendije